Förlagets beskrivning

Enligt Lgr 11 och kursplanen i NO och biologi ska eleverna i åk 1- 3 arbeta med människans kroppsdelar, deras namn och funktion. De ska få erfarenhet av människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen. Eleverna ska även tränas i att förstå betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

Enkla undersökningar av kroppen och sinnena är användbara verktyg för att närma sig innehållet i NO utifrån elevernas frågor, erfarenheter och observationer.