Förlagets beskrivning

Att ha kunskaper om olika religioner är viktigt för att vi människor ska kunna respektera varandra och förstå andra människors sätt att tänka och leva. I Lilla Så kan man tro får de yngre eleverna stifta kontakt med judendom, kristendom och islam. Det är tre religioner, som har samma rötter, delvis samma berättelser, men även mycket annat gemensamt. Texterna är skrivna så, att pedagogen lätt ska kunna ”läsberätta” dem, om inte eleverna själva kan läsa dem.