Förlagets beskrivning

Ledarskap och organisation är ett läromedel för gymnasiet som behandlar intressanta teorier och modeller i detta ständigt aktuella ämne.