Förlagets beskrivning

Läs med Majk och Sam är ett läs- och skrivmaterial för Förskoleklass och årskurs 1. Grunden är den gemensamma läsningen och samtalen utifrån högläsningstexter.

Klassens djurklubb, läsebok åk 1 är en läsebok för alla elever. Boken passar såväl den som ännu inte knäckt läskoden, som den som kommit en bit på vägen i sin läsutveckling.