Förlagets beskrivning

Kompetens Företagsekonomi 2 fortsätter i samma stil som Kompetens Företagsekonomi 1. Även här är utvecklandet av färdigheter i form av kompetenser en röd tråd genom läromedlets alla delar. I detta läromedel presenteras företagandet utifrån ett mer globalt perspektiv, med kopplingar till hållbarhetsfrågorna.

Läromedlet finns också att köpa som paket faktabok och övningsbok.