Förlagets beskrivning

Koll på Samhället 4–6 är ett nyskrivet och lättillgängligt läromedel i samhällskunskap som täcker hela det centrala innehållet för mellanstadiet i Lgr22. I grundboken inleds varje kapitel med en större samtalsbild och ger eleverna möjlighet att reflektera över egna erfarenheter. Här finns även mål för kapitlet samt centrala ämnesord.

ALVA appen innehåller digitalt extramaterial för läxläsning och färdighetsträning.

Digital färdighetsträning i Bingel finns på förlagets hemsida.