Förlagets beskrivning

Koll på NO är ett basläromedel för åk 4-6 i ämnena biologi, fysik och kemi. Koll på NO är utarbetad efter Lgr11 för de naturorienterande ämnena och ger eleverna verktygen för att använda och utveckla ett naturvetenskapligt arbetssätt.