Förlagets beskrivning

Kemi 7-9 från Capensis Förlag är ett läromedel för undervisning i kemi på högstadiet.
Läromedlet är nyutvecklat utifrån Lgr11 med de ändringar som gäller från 1 juli 2022. Boken är indelad i 15 kapitel där varje uppslag har ett eget tema och en begreppsruta som förklarar nya begrepp.