Förlagets beskrivning

Insteg Fordonsteknik är en faktabok på grundläggande nivå, en ”instegsbok”. Boken är inte anpassad till någon särskild gymnasiekurs.Läromedletär en nedbantad, till viss del förenklad, version av boken Prestanda Bas. Texten har bearbetats så att den är lättläst. Den grafiska utformningen har gjorts så att innehållet är lättöverskådligt.