Förlagets beskrivning

Hitta svaret E – Läsförståelse ingår i en läsförståelseserie i svenska åk F–3. Den består av längre texter med frågor. 
Hitta svaret E
• 2,5 - 4 textsidor i följd 
• Frågor på raden, mellan raderna och bortom raderna
• Fokus på berättande text om Alba och Aron och deras mystiska granne
• Andra texttyper om längd och avstånd, husdjur och sällskapsdjur, vargar, rymden och tid