Förlagets beskrivning

Historia 4 - 6 grundbok rev är skriven utifrån det centrala innehållet för historia i Lgr22 . Bokens kapitel är, precis som kursplanen, presenterade i kronologisk ordning. Namngivningen i kapitlen är nästintill ordagrant hämtade från punkterna i det centrala innehåll.