Förlagets beskrivning

Hemsjukvård beskriver vård- och omsorgspersonalens roll och arbetsuppgifter och samarbetet med övriga personalkategorier.

Områden som speciellt betonas i boken är etik, bemötande och förmåga att kommunicera med patienter och kollegor. Dessa aspekter är särskilt viktiga inom hemsjukvården och löper därför som en röd tråd genom hela boken.