Förlagets beskrivning

Hållbar samhällsutveckling är en lärobok för gymnasieskolans kurs hållbart samhällsbyggande men passar också bra som komplement till andra kurser som vill skapa en fördjupad kunskap om hållbar utveckling. Boken inleder med grundläggande kunskaper om hållbar utveckling, såväl som på lokal och global nivå. Läsaren får möjlighet att fundera över sin egen livsstil och frågor kring hur man skapar ett hållbart samhälle. Boken innehåller även grundläggande fakta om stadsplanering samt vilka verktyg som kan användas när man planerar en stad. Det hållbara samhällsbyggandet beskrivs i ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter. Varje kapitel avslutas med instuderingsfrågor och fördjupningsuppgifter med både praktiska uppgifter och diskussionsfrågor.