Förlagets beskrivning

Gleerups slöjd 7-9 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat utifrån Lgr22. Läromedlet utgörs av instruktivt text- och filmmaterial. Här finns:

  • Tydliga kunskapsfilmer om hela arbetsprocessen från idéutveckling till färdigt alster.
  • Omfattande materiallära i metall, textil, trä samt skinn och läder.
  • Tydlig progression i lärandet.
  • Instruktiva stödfilmer som är lättillgängliga från alla årskurser

Tydlig progression och lärarhandledning till varje arbetsområde
Gleerups slöjd innehåller arbetsområden i slöjdens olika material, med tydlig progression.