Förlagets beskrivning

Gilla svenska utgår ifrån kursplanen för sfi kurs D och bygger på genrepedagogik med konkreta mål och synliga strategier.
Extramaterial (filmer, ljudfiler, facit, övningar, etc) finns att tillgå på förlagets hemsida.