Förlagets beskrivning

Nya Fysik Direkt har levande och lättillgängliga texter med intresseväckande uppgifter som uppmuntrar till diskussion. Boken har ett tydligt upplägg med 6 kapitel och ett genomgående fokus på hållbar utveckling. Väl valda illustrationer och bilder ger inspiration och ökar elevernas förståelse.

Extramaterial finns i Övningsmästaren på förlagets hemsida.