Förlagets beskrivning

Fundament Religion 9 utgår från det centrala innehållet i Lgr 11.
Hinduism och buddhism förklaras utifrån rubrikerna gudsbild,
enhet och mångfald, religiösa texter, högtider och traditioner,
heliga platser och historia. Boken behandlar också religioner i
Kina och Japan samt nyandlighet. Religionskritik och religionspropaganda
i medierna lyfts fram, liksom hur livsåskådningsfrågor
kan tillämpas i vardagen utifrån begrepp som konflikt,
samförstånd och dialog.
Texten inbjuder till dialog med läsaren och kompletteras av
klargörande läsförståelsefrågor, förklaringar av centrala begrepp,
ordlistor, lässtrategier och en smart manual för källkritik. Boken
är fylld av informativa illustrationer och fotografier.
Med hjälp av den språk- och kunskapsutvecklande läromedelsserien
Fundament kan varje elev tillägna sig det centrala
innehållet i SO-ämnena. Boken utgör den bas på vilken läraren
bygger sin undervisning. En digital lärarhandledning fungerar
som inspirerande stöd och innehåller allt från lektionsplanering
till kapiteltest. Tillsammans ger lärobok och handledning
möjlighet till ett brett och varierat bedömningsunderlag kopplat
till kunskapskraven.