Förlagets beskrivning

Fundament Religion 8 omfattar det centrala innehåll som handlar om ditt och mitt liv samt hur religiösa och icke-religiösa riter formar identiteter och gemenskaper. Även religionerna judendom, kristendom och islam tas upp.
Den kan också köpas som stadiebok Religion 7-9