Förlagets beskrivning

Fundament Historia 8 omfattar den del av det centrala innehållet som handlar om industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, kolonialism och imperialism samt de delar som omfattar hur historia används.

Boken inleds med ett avsnitt om hur och varför historia används. Övriga kapitel i boken behandlar den historiska tiden från 1700-talets början fram till första världskrigets utbrott. Eleverna får läsa om amerikanska revolutionen och inbördeskriget, Napoleontiden och franska revolutionen. Därefter följer den industriella revolutionen och utvecklingen i Europa, USA, Sverige och världen under 1800-talet. Boken avslutas med ett kapitel om det moderna Europa.
Den kan också köpas som stadiebok Historia 7-9