Förlagets beskrivning

Fundament Geografi 8 utgår ifrån det centrala innehållet i Lgr 11 och omfattar delarna om jordens population, orsaker till ohälsa och fattigdom, försörjning och handelsmönster samt hur faktorer som klimat och naturresurser påverkar.

Boken inleds med ett kapitel om jordens population och resurser. Därefter får eleverna läsa om folkförflyttningar och innebörden av begreppen migration, emigration och immigration följt av ett kapitel om fattiga och rika länder. Boken tar vidare upp hur varor transporterats, den industriella revolutionen och globalisering. Avslutningsvis finns ett avsnitt om insamling av geografiska data och kulturgeografi, samt ett fördjupande kapitel om Oceaniens och Nordamerikas regioner och namngeografi.

Den finns även att köpa som stadiebok Geografi 7-9.