Förlagets beskrivning

Fundament Geografi 7 ger en introduktion till geografiämnet med utgångspunkt i de förmågor eleven ska få möjlighet att utveckla. Den omfattar de delar av det centrala innehållet som handlar om kartor och namngeografi, väder, klimat och klimatzoner.

Boken inleds med ett kapitel om kartor, geografins fundament. Eleverna får lära sig hur en karta är uppbyggd samt vad som kännetecknar några olika typer av kartor. Därefter kommer ett kapitel om väder och klimat som följs av klimatzoner och hur människor både lever och överlever i de olika klimatzonerna. Boken avslutas med ett fördjupande kapitel om Afrikas och Sydamerikas regioner.

Den finns även att köpa som stadiebok Geografi 7-9.