Förlagets beskrivning

Frank Naturkunskap 1a1 Digital är ett heldigitalt läromedel till kursen Naturkunskap 1a1 på gymnasienivå. De första tre kapitlen tar upp det vetenskapliga arbetssättet som är en förutsättning för att eleverna ska lära sig ett kritiskt förhållningssätt. Den andra delen handlar om frågor som rör miljön och hållbar utveckling, och hur vi ska lösa de problem som uppstår till följd av människans behov - nationellt och globalt (kapitel 4-8). Den avslutande delen handlar om sex och relationer, och de normer som ofta är knutna till sexualitet (kapitel 9-10).