Förlagets beskrivning

Fördel Textbok 2 består av tio tematiska kapitel som inleds med en introduktionsbild för eleverna att samlas kring - oavsett språknivå. Varje kapitel innehåller också en språkträningsdel, dialoger och olika texttyper. Fördel 2 innehåller flera sakprosatexter.