Förlagets beskrivning

Fokus på Matematik, Grundläggande nivå 1 är en lättarbetad lärobok i matematik som sammanfattar det centrala innehållet till och med åk 6. Här tränar eleven begrepp och metoder och skriver lösningar och svar direkt i boken.

Till varje avsnitt finns dessutom särskilt markerade uppgifter som ger en ingång till problemlösning, resonemang och kommunikation.