Förlagets beskrivning

Enligt Lgr 22 och kursplanen i SO ska eleverna i årskurs 1-3 arbeta med världsdelarna, världshaven, länder och platser, jordgloben, analoga, digitala och mentala kartor, samt storleksrelationer och väderstreck.

I Enkelt om världen och kartan presenteras enkla och tydliga texter om kontinenternas, världsdelarnas och världshavens lägen på jordgloben. Här finns texter och illustrationer som visar växter, djur och natur i olika världsdelar, samt kända platser och sevärdheter runt om i världen. Eleverna får läsa texter om världsdelarna och länderna, samt studera flaggor från hela världen.

I läromedlet får eleverna även möjlighet att träna sig på att rita egna mentala och fysiska kartor över sin närmaste omgivning t.ex. sitt eget rum och sin skolväg. Eleverna får träna på kartans tecken, färger och symboler. De får undersöka platser, lägen, gränser, storleksrelationer och väderstreck.

I Enkelt om världen och kartan finns kartor, illustrationer och fotografier i färg med förklarande bildtexter, som ger eleverna ett tydligt bildstöd. Varje kapitel avslutas med elevuppgifter som lyfter fram samhällsvetenskapliga sammanhang, ord och fraser.

Enkelt om världen och kartan passar utmärkt för att läggas in på elevernas arbetsschema i svenska eller till klassens undervisning i SO i år 1 - 3. Läromedlet är även lämpligt för specialundervisning för elever med särskilda behov, samt för nyanlända elever i högre åldrar, som behöver träna vanligt förekommande ord och ämnesbegrepp.