Förlagets beskrivning

Enligt Lgr 22 och kursplanen i Matematik och Teknik ska eleverna arbeta med enkla mönster i talföljder, enkla geometriska mönster, stegvisa instruktioner och symboler, föremål och tekniska system i elevens vardag, hur de är anpassade efter människans behov samt hur de har förändrats över tid, vad datorer används till och deras delar, föremål som styrs med hjälp av programmering, samt styrning av föremål med programmering.

I Enkelt om programmering 1.0 presenteras enkla och tydliga texter med övningar, som utmanar eleverna och låter dem förstå hur programmering fungerar. Eleverna övas i datalogiskt tänkande. De får bl a lära sig att se mönster och samband, likheter och skillnader, bryta ner helheter i delar, sortera information, skapa algoritmer och att tänka flera steg i taget.

Eleverna får träna på och läsa om Mönster, Instruktioner, Sortering, Bryta ner i delar, Algoritmer, Pilprogrammering, Loopar, Buggar, Datorn, Världens första programmerare, Vad är programmerat? och Robotar.

I Enkelt om programmering 1.0 finns både illustrationer och fotografier med förklarande bildtexter, som ger eleverna ett tydligt bildstöd. Varje kapitel innehåller elevuppgifter som lyfter fram matematiska och tekniska sammanhang, ord och fraser.

Enkelt om programmering 1.0 passar bra för klassens undervisning i matematik och teknik i år 1 - 3. Det är även lämpligt för specialundervisning för elever med särskilda behov, samt för nyanlända elever i högre åldrar, som behöver träna vanligt förekommande ord och ämnesbegrepp.