Förlagets beskrivning

Enligt Lgr 11 och kursplanen i matematik och teknik ska eleverna arbeta med stegvisa instruktioner,symboler, vad datorer används till, datorns delar: tangenter, skärm och hårddisk, några vanliga föremål som styrs av datorer samt hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

I läromedlet Enkelt om programmering presenteras enkla och tydliga texter och uppgifter som är kunskapsrelaterade enligt Lgr 11.

Eleverna får arbeta med Mönster, Stegvisa instruktioner, Symboler, Koder, Algoritmer, Buggar, Sortera information, Styra mänsklig robot, De första datorerna, Robotar, Internet samt Vad är programmerat?

Eleverna får träna på datalogiskt tänkande och logik. De får även arbeta med uppgifter som lyfter fram naturvetenskapliga sammanhang, ord och fraser.