Förlagets beskrivning

I Enkelt om experiment presenteras enkla och tydliga texter tillsammans med uppgifter och experiment som behandlar Vatten, Vattnets kretslopp, Fotosyntes, Ytspänning, Vatten blir till is, Vatten i olika former, Smälta och stelna, Blandning och filtrering, Lösning och avdunstning, Densitet, Saltvatten och sötvatten, Olika material, Material förr och nu, Återvinning, Arkimedes, Arkimedes princip, Magnetism, Magneter och magnetfält, Jorden är magnetisk, Tyngdkraft, Friktion, Jämvikt, Tyngdpunkt, Balans, samt Kraft och rörelse på lekplatsen. Här finns även Förklaringar och tips till läraren.