Förlagets beskrivning

I läromedlet Enkel samhällskunskap 7 - 9, del 2 presenteras enkla och tydliga texter i samhällskunskap som är kunskapskravsrelaterade enligt Lgr 22 och den ändrade kursplanen. Läromedlet passar särskilt bra för pedagoger som arbetar med klassundervisning, specialundervisning eller med nyanlända elever på högstadiet.
Enkel samhällskunskap 7 - 9, del 2 är rikligt kompletterad med fotografier och illustrationer i färg.