Förlagets beskrivning

I läromedlet Enkel Kemi 7 - 9 ~ del 3 presenteras enkla och tydliga texter i kemi. Läromedlet passar särskilt bra för pedagoger som arbetar med klassundervisning, specialundervisning eller med nyanlända elever på högstadiet.