Förlagets beskrivning

I läromedlet Enkel Kemi 7 - 9 ~ del 2 presenteras enkla och tydliga texter i kemi. Läromedlet passar bra för pedagoger som arbetar med klassundervisning, specialundervisning eller med nyanlända elever på högstadiet.