Förlagets beskrivning

I läromedlet Enkel biologi 7 - 9, del 2 presenteras texter i biologi som är kunskapskravsrelaterade enligt Lgr 22. Läromedlet passar särskilt bra för pedagoger som arbetar med klassundervisning, specialundervisning eller med
nyanlända elever på högstadiet.
I denna del är huvudrubrikerna Människokroppen, Sex och samlevnad samt Hälsa.
Inom varje område får eleverna utföra egna fältstudier eller experiment.
Enkel biologi 7 - 9, del 2 är rikligt kompletterad med fotografier och illustrationer i färg.