Förlagets beskrivning

I läromedlet Enkel Sveriges landskap presenteras enkla och tydliga texter om Sveriges landskap som är kunskapskravs-relaterade enligt Lgr 22 och den ändrade kursplanen.
Läromedlet passar särskilt bra för pedagoger som arbetar med klassundervisning, specialundervisning eller med nyanlända elever.
Alla faktatexter varvas med arbetsblad som tränar eleverna att söka och jämföra fakta, att hitta sammanhang, värdera och analysera.
Enkel Sveriges landskap är rikligt kompletterad med både fotografier och illustrationer i färg.