Förlagets beskrivning

I läromedlet Enkel samhällskunskap 7 - 9 ~ del 1 presenteras enkla och tydliga texter i samhällskunskap som är kunskapskravsrelaterade enligt Lgr 22 och den ändrade kursplanen. Läromedlet passar särskilt bra för pedagoger som arbetar med
klassundervisning, specialundervisning eller med nyanlända elever på högstadiet.