Förlagets beskrivning

I English for You 5 tränas korta frågor och svar på engelska i övningar där eleven drar streck, numrerar, ringar in och skriver. English for You 5 repeterar vokabulären i seriens första fyra böcker, samt introducerar frågeorden ”What”, ”Who” och ”Whose” och enkla meningskonstruktioner med orden ”is/isn’t”, ”can/can’t” och ”doing”.