Förlagets beskrivning

Läromedlet bygger upp elevernas vokabulär genom att erbjuda tematiska ordlistor och ett flertal interaktiva övningar för att träna vokabulär, hör- och läsförståelse samt enkel skriftlig produktion av ord och fraser.
Genom att eleverna får direkt återkoppling på sina resultat kan de snabbt få bekräftelse på sina kunskaper, samtidigt som läromedlets struktur guidar dem och låter dem arbeta enligt den progression som erbjuds. På så sätt får eleverna guidning samtidigt som de tränar sig i att ansvara för sin språkinlärning.

Möjlighet till extra övningar med appar finns på läromedlets hemsida.