Förlagets beskrivning

Hur produceras el till en stad? Och hur funkar egentligen ett vindkraftverk? I Energi - fyra sätt att göra el kan dina elever lära sig mer om energi. Webbläromedlet innehåller korta animerade filmer och en interaktiv del där eleven själv kan bygga ihop fyra olika kraftverk. I animerade filmer förklarar läromedlet svåra händelseförlopp.