Förlagets beskrivning

En människa, tusen världar är ett läromedel i religionskunskap för högskoleförberedande program. Det är ett material som lyfter diskussionen, livsfrågorna och samtiden. Som pekar på mångfalden, ökar förståelsen och fördjupar kunskaperna. Ett modernt läromedel, förankrat i omvärlden och nutiden. Människan är en enda, men världarna är tusen.

Den andra upplagan av boken är uppdaterad med tillägg och omarbetningar. Här finns också två nya avsnitt om sekulär humanism och sekulär feminism.