Förlagets beskrivning

Elektronik och mikrodatorteknik är ett läromedel avsett för gymnasiekursen elektronik och mikrodatorteknik. Syftet med Elektronik och mikrodatorteknik, faktabok är att ge grundläggande kunskaper om elektronik och mikrodatorteknik. Boken tar bland annat upp både analog och digital elektronik, programmering av enklare mikrodatorsystem, elektronikmonteringsarbete, elektronikscheman och symboler, beräkning av elektriska storheter, komponent- och kretsmätningar och datorsimuleringar.