Förlagets beskrivning

Lyckas med läsförståelse är en ny serie häften som består av åtta böcker där eleverna tränar ord- och läsförståelse. I Eldin möter eleverna olika texttyper. De arbetar bland annat med personbeskrivningar, fakta/åsikt, uttryck, att kategorisera, läsa mellan raderna och ta ställning. De övriga monsterböckerna är Krax, Minto, Omila, Nedor, Simre, Tibor och Risma.