Förlagets beskrivning

Här får eleverna träna engelska på sin nivå. Instruktionerna är tydliga och övningarna är lätta att arbeta med. Ordförrådet byggs upp successivt och elevernas självförtroende stärks. Easy English är svartvita, tydliga övningshäften där eleven tränar engelska i sin egen takt.

Öka ordförrådet med glosor som hör till hemmiljö.
Läsa och skriva meningar.
Arbeta med grammatiska övningar.
Läsförståelseövningar.