Förlagets beskrivning

Djur i luften är en mycket enkel arbetsbok som ingår i läromedelsserien Mönster och strukturer i naturen. Här möter eleven begrepp, bilder och enkla samband som rör flygkunniga djur i Sverige. Övningarna består i att dra streck, numrera, ringa in och skriva av och presenteras med återkommande symboler och exempel. Alla nya ord introduceras med bild + ordbild.