Förlagets beskrivning

Digilär Musik följer de nya kursplanerna för 2022 och täcker innehållet för hela musikämnet. Med en tydlig struktur och massor av musikaliska exempel i videor och ljudexempel ligger fokus på kreativitet – att skapa och spela musik. Eleverna har möjlighet att läsa, lyssna och lära sig de centrala begreppen genom de självrättande övningarna.

Texterna är upplästa med en neutral talsyntes, AI, vilket gör att rösterna blir verklighetstrogna