Förlagets beskrivning

Pedagogiskt/metodiskt utarbetat memory för språklig träning på olika nivåer. Satsen är indelad i fyra grupper. Inom varje grupp finns alltid två identiskt lika bildbrickor och en bricka med beskrivande text. Icke läskunniga kan para ihop bild-bild, benämna och beskriva. Läsfärdigheten övas genom att läsa och para ihop bild- och textbricka.

De fyra grupperna är:
Adjektiv, färger, mönster, former.
Färger och substantiv, t.ex. En gul och grön boll.
Prepositioner, t.ex. En lampa över ett bord.
Meningar med prepositioner och adjektiv.