Förlagets beskrivning

Den levande litteraturen är en vacker och lustfylld lärobok som väcker elevernas intresse för litteraturdelen av svenska 1 och 2.