Förlagets beskrivning

Boken om Sveriges geografi består av två komponenter. I grundboken arbetar eleverna med kapitel som Vad är geografi?, Sverige - vårt land, Kartan, Så formades Sverige, Väder och klimat, Våra naturresurser. Förutom dessa övergripande geografikunskaper, får eleverna utforska olika livsmiljöer i Sverige. Dessa livsmiljöer är I fjällen, Vid älven, I skogen, I staden, Vid sjön, Längs kust och hav och I jordbruksbygden. Inom varje livsmiljö studeras sambanden mellan natur- och kulturlandskap. Eleverna kan jämföra och analysera de olika livsmiljöernas naturtillgångar och näringar, samt fördelningen av Sveriges befolkning. Alla Sveriges landskap presenteras med både fakta och kartor. De behandlas vart och ett under tillhörande livsmiljö. I arbetsboken tränas eleverna att söka och jämföra fakta, att hitta sammanhang, värdera och analysera.