Förlagets beskrivning

lågstadiets SO-undervisning. Innehåller allt eleverna bör kunna i geografi, samhällskunskap, historia och religion enligt kursplanerna åk 3, Lgr11. Hänsyn har tagits till den begränsade läskunnigheten i åk 1, sedan växer bokens textmängd till en lagom stor utmaning för åk 3.

Två arbetsböcker till grundboken. I arbetsböckerna får eleverna möjlighet att repetera, befästa och
fördjupa sina kunskaper i SO. De får arbeta med uppgifter för att
utveckla sin förmåga att:
- analysera
- kommunicera
- förstå och använda begrepp
- använda kunskaper i SO för att granska information, kommunicera och ta ställning.