Förlagets beskrivning

Boken om Europas geografi består av två komponenter. I grundboken arbetar eleverna med kapitel som, Europa - vår egen världsdel, Jorden förändras, Bergskedjor och vulkaner, Vatten i Europa, Transporter, Energi, Europeiska unionen och Hållbar framtid.

I arbetsboken tränas eleverna att söka och jämföra fakta, att hitta sammanhang, värdera och analysera.