Förlagets beskrivning

Att arbeta med bilder ger eleverna möjlighet att utveckla sin kreativitet och känna glädjen i att skapa på olika sätt. De får också träning i att tolka bilder och lära sig ord och begrepp för att tala om bilder.