Förlagets beskrivning

Den här boken riktar sig till dig som behöver grundläggande kunskaper i betong och armering.

Boken beskriver vad det innebär att jobba med betong och armering och ger en bred bild av olika arbetsområden inom yrket. Den tar upp hur man genomför armering och gjutning av de vanligaste betongkonstruktionerna och hur arbetet med armerad betong har utvecklats genom åren.

Boken tar också upp vilka regler och föreskrifter som gäller för att kunna genomföra arbetet så att det blir rätt från början.