Förlagets beskrivning

Till Bågen hör skrivböcker, där eleven övar på bokstavsformer, ordförståelse, ordbildning med mera. Denna version passar skolor som har Bågen version 2010. Omslaget har uppdaterats men övrigt innehåll är oförändrat.